Odnowa wsi

Grupę Odnowy Wsi Dolnośląskiej miejscowości Obora tworzą :

Patrycja Słota

Eugeniusz Szotkiewicz

Jacek Lasota

Sławomir Antkowiak

Wojciech Ostański